ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Forside
Landbrug
industri
Byggeri
expand_more
Håndværk og design
expand_more
institutioner og skoler
menu
SBO Factory ApS logo
Ring +45 22 36 60 14- til kl. 16.00 idag
Analogit
Danmarks bedste sejlmagerfabrik
Alt i skum og pvc

Handels og leveringsbetingelser

Dette dokument er delt mellem

Handelsbetingelser for Sbo Factory Privat handel.
Handelsbetingelser for Sbo Factory Business to business

Handelsbetingelser for Sbo Factory Privat handel.


Betingelser for køb online gennem SBO Factorys webshop.

Sbo Factory
Hjulmagervej 1
9490
TLF: +45 22 36 60 14
CVR: 35843043

Betaling
Sbo Factory modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard, Mobilepay Online.

Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler er sælger ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre lignende indirekte tab.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark - Kroner (DKK)

Sbo Factory benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Sbo Factorys egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering
Leveringstiden for din ordre er 1-5 hverdage.

Sbo Factory afsender varer med følgende: Afhentning, GLS - Pakkeshop

Fragten bliver beregnet ud fra vægt eller volumen.

Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt "uden omdeling" eller "med omdeling".

Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail glenn@sbofac.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Varens stand ved returnering
Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Sbo Factory at vurdere varens stand.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Sbo Factory i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Sbo Factory dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Sbo Factory
Hjulmagervej 1

TLF: +45 22 36 60 14

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Sbo Factory, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Sbo Factory og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Sbo Factory har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Sbo Factory er: Glenn Schøn Hansen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Sbo Factory har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til glenn@sbofac.dk.

Cookies
På https://www.sbofac.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.sbofac.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Sbo Factorys hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse
Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder
Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: glenn@sbofac.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handelsbetingelser erhvervshandel Business-to-business (B2b)


1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig
acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det
tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger
uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i
prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told,
skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling
5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.
5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - med mindre sælger skriftligt
meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til
aftalt tid.
5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld
fra forfaldsdag med Nationalbankens officielt fastsatte udlånsrente plus 7 %.
5.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger,
og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold
6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte,
indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret
sin ret, jf. pkt. 15.
6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det
solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.
6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede
eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering
7.1 Levering sker fra sælgers adresse (AB Fabrik), uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale
med køber bringer det solgte til køber.

7.2 Følgeseddel fremstår neutral (Gym Warehouse) eller med afsenders navn og logo efter købers ønske og med angivelse af
adressen: Hjulmagervej 1, 9490 Pandrup som afsenders adresse.

7.3. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets
fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14
dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve
nogen beføjelser over for sælger.
7.4. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden
med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når
hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen
indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

8. Emballage
Standardemballage (plasticfilm + paller) er ved standardvarer medtaget i prisen. Ønskes yderligere emballering, kasser,
paller, logotape etc, pålægges det som ekstra omkostningslinie på de enkelte fakturaer.

9. Produktinformation
9.1 Skitsetegninger udarbejdes ved førstegangsbestilling eller efter særskilt aftale. Skitsetegning gøres tilgængelig
i købers online kundecenter efter fremstilling.

9.2 Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers
ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

9.3 Sælger fremsender senest med ordrebekræftelsen tegning m. dimensioner til godkendelse. Produktion påbegyndes ikke før
køber har afgivet skriftlig accept af de fremsendte tegninger. Såfremt køber ønsker ændring i allerede godkendte
tegninger forbeholder sælger sig ret til at opkræve betaling for dette. Ændringer på allerede godkendte tegninger kan
ligeledes resulterer i ændret leveringstid.

9.4 Ved aftale om køb af Pelany produkter medfølger fotos og video til kundens brug i markedsføring efter nærmere aftale.
Ved fremstilling af Private Label produkter kan sælger evt. fremstille foto og video mod merpris. Dette aftales
særskilt.

10. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden
ulempe for køber.

11. Mangler og reklamation
11.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger
skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget
manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

11.3. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.

11.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk
rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i
købesummen eller kræve erstatning.

11.5. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den
gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.3., påtager sælger sig de samme forpligtelser, som
gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af
det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

11.6. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

12. Ansvarsbegrænsning
12.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

12.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab,
der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

12.3 Force Majeure: Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør
opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom
brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af
drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt
nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse,
medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12.4. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt
i pkt.12.3.

13. Returnering
13.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

13.2. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med
henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for
købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve
disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved
ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos
sælger.

14. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige
retsregler. er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

15. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.


16. Immaterielle Rettigheder
Hvis køber har opnået designbeskyttelse, patenter eller brugsbeskyttelse af produkter på købers egenudviklede
produkter, forpligter Sælger sig til ikke at overdrage tegninger eller producerer produktet for andre, medmindre køber
og sælger laver særskilt aftale derom. På standard produkter eller produkter udviklet af saælger, eller i samarbejde
med sælger forbeholder sælger sig ret til at producere disse for andre købere.


17. Tvistigheder, Værneting og Lovvalg.
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret, og ved Retten i Aalborg som første
instans.